سالگرد ایران جمعیت زندگی شهرسازی

سالگرد: ایران جمعیت زندگی شهرسازی سیستان و بلوچستان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اینم شهردار تازه تهران!

محمدعلی نجفی، با اکثریت آرای منتخبان تازه شورای شهر تهران، به عنوان سیزدهمین شهردار پایتخت گزینش شد.

اینم شهردار تازه تهران!

اینم شهردار تازه تهران!

عبارات مهم : اخبار

محمدعلی نجفی، با اکثریت آرای منتخبان تازه شورای شهر تهران، به عنوان سیزدهمین شهردار پایتخت گزینش شد.

اینم شهردار تازه تهران!

اخبار اجتماعی – حسین صافی/ خبرآنلاین

واژه های کلیدی: اخبار | تهران | شهردار | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs