سالگرد ایران جمعیت زندگی شهرسازی

سالگرد: ایران جمعیت زندگی شهرسازی سیستان و بلوچستان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی علت انصراف کولایی از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

یک استاد دانشگاه گفت: جهت به نمایش گذاشتن انسجام جریان اصلاحات از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انصراف دادم. 

علت انصراف کولایی از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

علت انصراف کولایی از کاندیداتوری شهرداری تهران

عبارات مهم : انصراف

یک استاد دانشگاه گفت: جهت به نمایش گذاشتن انسجام جریان اصلاحات از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انصراف دادم.

به گزارش ایلنا، الهه کولایی در نشست خبری با عنوان «چرا حضور؟ آیا انصراف؟» بیان داشت: با نشانه شهردار شدن وارد مسابقه شدم و در بین نامزد ها قرار گرفتم. همچنین تمام توان خود را به کار گرفتم که با مدیران موفق و با شهرداری هایی که می شناختم ارتباط مستمری ایجاد کنم. بنابراین جهت اصلاح و عوض کردن در نظام مدیریت شهری به عرصه مسابقه وارد شدم.

علت انصراف کولایی از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

او با تاکید بر ضرورت تغییرات در نظام مدیریتی جامعه و اصلاح در مدیریت شهری جهت اصلاح شرایط مردم گفت: همچنین مسئله زنان، جوانان، کودکان و افراد کم توان که در ساخت و ساز ها نیازهای آن ها نادیده گرفته شده، دغدغه من در حوزه شهری بود.

او با تاکید بر اینکه انسجام اصلاح طلبان در این مسابقه بسیار مهم بود، بیان داشت: فرصتی جهت اصلاح طلبان به وجود آمده که ناشی از اعتماد مردم به آن ها هست، از همین رو باید خواسته و نیازهای مردم را در نظر بگیرند.

یک استاد دانشگاه گفت: جهت به نمایش گذاشتن انسجام جریان اصلاحات از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انصراف دادم. 

کولایی در ادامه گفت: می خواستم نشان دهم که یک زن می تواند در این حوزه به طور جدی مسابقه و برنامه جامع ارائه کند و اهمیت ضرورت استفاده از افراد توانمند را نشان دهد. این اتفاقی بود که ظرف این چند هفته شکل گرفت و وظیفه داشتم به عنوان فردی که در شورای عالی اصلاح طلبان حضور داشتم، این امید را بازسازی کنم تا مدلی ارائه شود که با دوره های سابق متفاوت باشد.

او با تاکید براینکه نشانه من به نمایش گذاشتن انسجام جریان اصلاح طلب بود، گفت: ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد، ولی مسئله مهم این است که باید تمام تلاش اصلاح طلبان صرف پاسخ دادن به مردم و ایجاد مسابقه کامل جهت گزینش فردی مناسب باشد. بنابراین در آخرین لحظات انصراف خود را اعلام کردم.

کولایی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا کناره گیری او سیاسی بوده است یا خیر بیان داشت: برنامه هایی که به وسیله نامزدهای شهرداری ارائه شد در تقابل با یکدیگر نبود و در آن نگاه غیر واقع گرایانه وجود نداشت. نگاه کلی بر منافع عمومی شهر حاکم بود بنابراین صرفاً سیاسی تصمیم گیری نشده است.

علت انصراف کولایی از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی ادامه داد: جهت موفقیت شهردار بدون به همکاری گرفتن شهروندان اتفاق خاصی نمی افتد، باید آموزش های مورد نیاز به مردم داده شود تا حقوق مردم در کنار تکالیف به آن ها آموزش داده شود.

کولایی با بیان اینکه یک شبه تغییری ایجاد نخواهد شد، گفت: یکی از راهکارهای مناسب جهت کم کردن فساد شفافیت هست. ایده شهر هوشمند و استفاده از تکنولوژی های مدرن در شهرداری راهکار خوبی است که البته در یک فرایند زمانی یک شبه ایجاد نخواهد شد.

یک استاد دانشگاه گفت: جهت به نمایش گذاشتن انسجام جریان اصلاحات از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انصراف دادم. 

او تاکید کرد: یکبار غفلت از استمرار اصلاحات را دیدیم و نتیجه آن هشت سال مصیبت جهت مردم بود. اصلاح طلبان باید پاسخگویی به نظرات مردم را داشته باشند و ضمن برنامه سازی های مناسب و براق سازی و ایجاد اعتماد بین مردم، مدیران پاک دست و امین را برگزینند.

واژه های کلیدی: انصراف | برنامه | مسابقه | شهرداری | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs