سالگرد ایران جمعیت زندگی شهرسازی

سالگرد: ایران جمعیت زندگی شهرسازی سیستان و بلوچستان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کشور عزیزمان ایران در رده سی ام ، جدیدترین رده‌بندی از اقتصادهای غیر رسمی

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی، به بررسی سهم فعالیت‌های غیر رسمی در اقتصاد ۱۵۸ کشور پرداخت.

کشور عزیزمان ایران در رده سی ام ، جدیدترین رده‌بندی از اقتصادهای غیر رسمی

جدیدترین رده بندی از اقتصادهای غیر رسمی/ کشور عزیزمان ایران در رده سی ام

عبارات مهم : ایران

صندوق بین المللی پول در گزارشی، به بررسی سهم فعالیت های غیر رسمی در اقتصاد ۱۵۸ کشور پرداخت.

به گزارش ایسنا، در این گزارش آمده است که نتیجه های بررسی فعالیت های اقتصاد در سایه ۱۵۸ کشور در بازه زمانی سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵، نشان می دهد که میانگین فعالیت اقتصاد غیر رسمی از اقتصاد دنیا در این سال ها برابر ۳۱.۹ درصد بوده است.

کشور عزیزمان ایران در رده سی ام ، جدیدترین رده‌بندی از اقتصادهای غیر رسمی

در ایران، ۳۱.۱ درصد از کل فعالیت های اقتصادی را فعالیت های غیر رسمی تشکیل داده است که نشان می دهد سهم اقتصاد در سایه از کل اقتصاد ایران، کمتر از میانگین جهانی است و در بین ۱۵۸ کشور مورد بررسی، کشور عزیزمان ایران در رده سی ام قرار دارد.

این گزارش می افزاید: اقتصاد در سایه، که با نام های مختلفی چون اقتصاد پنهان، اقتصاد خاکستری و اقتصاد سیاه آشنا می شود، به فعالیت های اقتصادی در سایه اشاره دارد و مشمول بر تمام فعالیت های اقتصادی است که به علت پرسشها مالی، قانونی یا نهادی از مقامات رسمی مخفی است که اگر با فعالیت های قانونی جمع شود، تولید ناخالص داخلی به دست می آید.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی، به بررسی سهم فعالیت‌های غیر رسمی در اقتصاد ۱۵۸ کشور پرداخت.

در این رده بندی، بولیوی که ۶۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را اقتصاد در سایه تشکیل می دهد، بدترین عملکرد را دارد و بعد از آن کشور آفریقایی زیمباوه با سهم بیش از ۶۰ درصدی قرار دارد.

از طرف دیگر، اتریش که ۸.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را اقتصاد غیررسمی تشکیل می دهد، عالی ترین کشور دنیا و بعد از آن سوئیس با ۷.۲ درصد قرار دارد.

واژه های کلیدی: ایران | اقتصاد | فعالیت | اقتصاد | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs