سالگرد ایران جمعیت زندگی شهرسازی

سالگرد: ایران جمعیت زندگی شهرسازی سیستان و بلوچستان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عنوان بازداشت تعدادی از دانشجویان و دانش‌آموزان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می‌کنم / عارف

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازداشت شدن تعدادی از دانش‌آموزان و دانشجویان در تجمعات اخیر، در حساب توئیتری خود نوشت: «شخصا این عنوان را تا ر

عنوان بازداشت تعدادی از دانشجویان و دانش‌آموزان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می‌کنم / عارف

عارف: عنوان بازداشت تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می کنم

عبارات مهم : بازداشت

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازداشت شدن تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان در تجمعات اخیر، در حساب توئیتری خود نوشت: «شخصا این عنوان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می کنم».

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در توئیتر خود با اشاره به بازداشت تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان در تجمعات اخیر، نوشت: از قرار اطلاع، تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان در تجمعات اخیر بازداشت شده است اند. امیدوارم وزرای اطلاعات، علوم و آموزش و پرورش نسبت به آزادی این عزیزان با توجه به فصل امتحانات، کارها مورد نیاز را انجام دهند. شخصا این عنوان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می کنم. دانشجویان هر لحظه ثابت کرده اند، مطالبات خود را از راه های مدنی پیگیری می کنند.

عنوان بازداشت تعدادی از دانشجویان و دانش‌آموزان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می‌کنم / عارف

واژه های کلیدی: بازداشت | دانشجویان | بازداشت شدن | اخبار سیاسی و اجتماعی

عنوان بازداشت تعدادی از دانشجویان و دانش‌آموزان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می‌کنم / عارف

عنوان بازداشت تعدادی از دانشجویان و دانش‌آموزان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می‌کنم / عارف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs